Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wskazany w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje: Administrator – właściciel Serwisu www. Użytkownik –...