Prelegenci

ANITA BUCZEK-ZAWIŁA 

Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego Uniwersytetu  Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Zainteresowania badawcze: systemy dźwiękowe w kontakcie, zjawiska prozodyczne w języku, fonodydaktyka oraz CAPT. Osoba digitalnie rezystentna, prowadzi kursy hybrydowe na platformie Moodle, zajęcia w formie wideokonferencji (MsTeams, BBB, Cisco Webex). 

AGNIESZKA CHRZĄSZCZ

Zastępczyni Dyrektora Centrum e-Learningu AGH

Od kilkunastu lat zajmuje się wdrażaniem, projektowaniem i promowaniem e-learningu akademickiego, co sprowadza się do pracy nad innowacyjną dydaktyką akademicką. Wraz z zespołem metodycznym CeL projektuje wsparcie dla dydaktyki uczelni w obszarze „metod i technik kształcenia na odległość”. Od 2006 roku prowadzi wideokonferencje i webinary. Uważa, że spotkanie online może być tak samo efektywne jak to „tradycyjne”, jeśli zadbamy o kilka szczegółów. Lubi tę formę komunikacji także za to, że ogranicza podróżowanie i minimalizuje nasz ślad węglowy. Można ją spotkać na branżowych konferencjach; polski MoodleMoot czy Ideatorium to miejsca, w których stara się bywać. Wraz z Politechniką Gdańską jest jedną z organizatorek konferencji eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, która tworzy przestrzeń do współpracy, rozmowy i poszukiwania kreatywnych rozwiązań dla akademików. Zrealizowała kilkanaście międzynarodowych projektów edukacyjnych, dzięki którym ona i jej zespół są na bieżąco z tym, co dzieje się w dydaktyce akademickiej. Naprawdę wierzy we współpracę zamiast konkurencji, szczególnie w obszarze kształcenia.

Adam Czapliński

Pracownik badawczy w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie w Siegen.

Pracę doktorską pt. “Lagrangian Fibrations with designed singular fibres” obronił z wynikiem bardzo dobrym (magna cum laude) na Johannes Gutenberg-Universität w Mainz w 2018 roku. Tytuł licencjata i magistra zdobył na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dwukrotnie będąc stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i laureatem uczelnianymw konkursie na Najlepszego Studenta RP Studencki Nobel 2012. Dwa semestry spędził jako stypendysta programu Erasmus na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

WOJCIECH GLAC 

Adiunkt w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. 

Naukowo zajmuje się tematyką uzależnień, natomiast jego największą pasją jest uczenie oraz popularyzacja nauki. Każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów popularnonaukowych na temat mózgu dla dzieci (współpracuje m.in. z Uniwersytetem Dzieci), młodzieży i dorosłych oraz od 10 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście, które są największą w Polsce akcją popularyzatorską odbywają się w ramach Brain Awareness Week. 

GERTRUDA GWÓŹDŹ-ŁUKAWSKA 

Adiunkt w Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, certyfikowany Coach International Coaching Community, Certyfikowany e-nauczyciel, matematyk

Osoba zaangażowana dzieśiątki projektów edukacyjnych oraz przeszkolona m.in. z Problem Based Learning, Design Thinking, Case Study, m-Learningu, umiejętności TrenerskichTutoringuDyrektor Generalny Wyścigu Tour de Mathématique w roku 2019, Prezes FIS w roku 2019, Premier Mechatronówka w roku 2020 – zapalony eksperymentator wprowadzający gamifikację jako formę prowadzenia zajęć. Autor i współautor całego szeregu materiałów e-learningowych i m-learningowych, w tym Otwartych Zasobów Edukacyjnych PŁ, twórca szeregu warsztatów organizowanych w ramach Drzwi Otwartych na PŁ, Festiwali NaukiMobility Week oraz w ramach pracy na Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym.  

Współorganizatorka studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki MathUp, dotyczącej zastosowań matematyki. 

Poza matematyką, jej pasjami są książki i podróże. 

KAROLINA KACZMARSKA

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH. 

Jej zainteresowania badawcze związane są inżynierią materiałową i dotyczą w szczególności wykorzystania biomateriałów w technologiach odlewniczych.  Lubi nauczać oraz dzielić się wiedzą. Chciałaby, aby dzięki jej kursom rozpoczęcie nauki inżynierii materiałowej (i nie tylko), było łatwiejsze dla studentów, którzy nie mieli z nią do tej pory styczności. Jako nauczyciel akademicki od blisko 5 lat z powodzeniem prowadzi zajęcia dydaktyczne 
z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość. Współtworzy ponad 20 kursów dydaktycznych umożliwiających nauczanie hybrydowe na Wydziale Odlewnictwa. 

Jest inicjatorem i współtwórcą otwartego kursu e-learningowego pt. Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy opracowanego wraz z prof. dr hab. Beatą Grabowską i dr. hab. Arturem Bobrowskim z Wydziału Odlewnictwa AGH.  

MAREK MAŁOLEPSZY

Profesor Politechniki Łódzkiej, dr n. mat., pracownik Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ

E-learningiem zajmuje się od 2002 r., e-nauczyciel, autor kursów e-learningowych, koordynator platformy edukacyjnej WIKAMP CMF, kierownik Zespołu Dydaktycznego Matematyków przy Wydziale Mechanicznym, Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Pasjonat dydaktyki i nowoczesnych, ale przede wszystkim dobrych (tu można długo pisać co to znaczy) metod kształcenia. Zdobywca tytułu Najlepszego Nauczyciela Roku (7-krotnie) w konkursie organizowanym przez Samorząd Studencki PŁ. Uczestnik wielu projektów popularyzujących naukę. Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

JOANNA MYTNIK

Profesor Politechniki Gdańskiej, Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Projektantka procesów uczenia się (UX i design thinking), posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami i wykładowcami. Jej pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi, wykorzystuje grywalizację w edukacji od 2013 roku. Tworzy narzędzia edukacyjne wspierające proces uczenia się, współpracę, budowanie zaufania w grupie edukacyjnej i dbania o relacje. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim (od 2014 r.). Jest ekspertem w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus „INDOPED – aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 r.). Laureatka nagrody “Nauczyciel Roku” im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2019 r.). Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim.

JACEK PIETRASZUK 

Administrator systemów IT w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek zarządu Fundacji Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm

Specjalista w tworzeniu systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa sieci strukturalnych. Współtwórca Centrum Kompetencyjnego IBM w Politechnice Śląskiej przygotowującego kadrę do obsługi rozległych sieci komputerowych. Pomysłodawca i autor wdrożenia platformy IT do prowadzenia zdalnych, międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych praktyk studenckich. Instruktor żeglarstwa, członek zarządu Śląskiego Yacht Clubu. Autor materiałów elearningowych dla kursu żeglarskiego; propagator innowacyjnych metod szkolenia żeglarzy. Koordynator w opisanym wyżej projekcie Innowacje w kształceniu przyszłych żeglarzy. 

ANETA POWROŹNIK

Kierownik Zespołu ds. e-Learningu w Centrum Jakości Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Od 20 lat z pasją pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, współzałożyciel Centrum e-Learningu UEK.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami edukacyjnymi. W szczególności odpowiada za operacyjne planowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację projektów e-edukacyjnych realizowanych na UEK, organizację i wdrażanie systemu wsparcia procesów e-learningowych, w szczególności szkolenia technologiczne i metodyczne dla wykładowców. Współautorka i koordynator merytoryczny projektu UEK HUB. Certyfikowany tutor (Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense). Członek Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego. Czas wolny dzieli pomiędzy czytanie książek, podróżowanie i wspólną rodzinną pasję, jaką jest jazda konna.

ANNA RYSZKA

Wicedyrektor Placówki, członkini Zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon

Akredytowany trener Insights Discovery, coach, realizujący projekty biznesowe, projekty wspierające dla odbiorców indywidualnych, sesje coachingowe z klientami, pasjonatka efektywnej komunikacji. Szkoląc skupia się na potrzebach klientów, kocha pracę z ludźmi, kreuje dla nich indywidualne rozwiązania. Szesnaście lat pracowała w szkole jako pedagog.

Wioletta Skrzypek

Dyrektor Centrum Kształcenia Zdalnego Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Metodyk ds. zdalnych form kształcenia. W latach 2018-2019 r. współadministrator platformy e-learningowej Moodle Uniwersytetu Pedagogicznego. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej to uwarunkowania nowoczesnej dydaktyki, metodyka kształcenia zdalnego, tworzenie nowoczesnego i multimedialnego środowiska dydaktycznego, integracja nowych technologii w procesie dydaktycznym na różnych poziomach edukacyjnych; wykorzystanie aplikacji użytkowych, interaktywnych narzędzi multimedialnych, platform e-learningowych w edukacji, działaniach zawodowych i społecznych.

MAGDA SOCHACKA

PCG Academia

Od 8 lat związana z branżami doradztwa biznesowego i technologii w edukacji. W PCG Academia zarządza wprowadzaniem rozwiązań zagranicznych partnerów, w tym platform e-learningowych i służących do elektronicznego egzaminowania, do polskiego sektora szkolnictwa wyższego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na projektach w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CEMS Master in International Management.

PRZEMYSŁAW STENCEL 

Właściciel firmy Edukacja-Online.pl, współorganizator cyklicznej konferencji MoodleMoot PL, prowadzi blog Poznaj Moodle

Zajmuje się e-learningiem od 1999 roku, od 2002 roku pracuje z platformą Moodle jako administrator, e-nauczyciel oraz trener e-nauczycieli. 

Kierował jednostkami e-learningu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS), a wcześniej w Wyższej Szkole Lingwistycznej. 

Obecnie prowadzi własną firmę – Edukacja-Online.pl i pomaga różnym uczelniom, szkołom i firmom, dużym i małym, we wdrażaniu e-learningu. Wraz z niewielkim zespołem pasjonatów e-learningu uruchamia i dostosowuje platformę, szkoli nauczycieli, tworzy kursy na zamówienie, pomaga 
w wypracowaniu strategii wykorzystania e-learningu, itp.  

Członek-Założyciel Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego. Jest aktywnym uczestnikiem  społeczności moodle.org od 2002 roku.  Współtworzył dokumentację programu (docs.moodle.org). Pięciokrotnie (2013, 2014, 2016, 2017, 2020) został wyróżniony tytułem Particularly Helpful Moodler. Prowadzi blog Poznaj Moodle. Współorganizuje konferencję poświęconą wykorzystaniu platformy Moodle w nauczaniu – MoodleMoot PL. 

BEATA STRYCHARZ-SZEMBERG

Kierownik Centrum e-Edukacji Politechniki Krakowskiej

Nauczanie jest jej największą pasją. Jej zaangażowanie cieszy się uznaniem władz Uczelni (nagroda Rektora), ale najbardziej ceni sobie sześciokrotnie zdobyty tytuł Najlepszego Dydaktyka lub Wykładowcy na kierunku Matematyka. Od wielu lat entuzjastka e-learningu. Autorka i współautorka kilkunastu e-kursów, z których pięć uzyskało nagrody Rektora PK. Przygotowywała także materiały edukacyjne na platformę e-learningową Instytutu Matematyki UP w ramach projektu Eksploratorium Twórczej Matematyki. Współautorka projektu edukacyjnego pt. MOoC Kodowania dotyczącego stworzenia otwartych kursów oraz współautorka jednego z tych kursów pt. Wprowadzenie do kryptografii. Prowadzi szeroko pojętą działalność w ramach III misji Uczelni (Współpraca Politechniki Krakowskiej ze Szkołami Średnimi, Uniwersytet Dzieci, projekt Kalejdoskop Matematyczny).

Prywatnie jest pełną entuzjazmu kolekcjonerką dzwonków, które zajmują w jej mieszkaniu wszystkie dostępne powierzchnie płaskie.

RADOSŁAW ŚWIERGOSZ

Właściciel firmy i dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, członek zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon

Trener biznesu i edukacji. Prowadził setki szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli a także pracowników firm. Szkoli głównie z umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacji, komunikacji, budowania zespołu, asertywności, działania w stresie i motywacji.

ANNA TURULA 

Profesor i kierownik Katedry Cyfrowej Edukacji Językowej w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prezes zarządu 
Fundacji Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm.

Autorka kilkudziesięciu kursów zdalnych i hybrydowych, w tym koleżeńskich szkoleń z wykorzystania platformy Moodle na filologii angielskiej UP. Współautorka programów studiów Anglistyka Online (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa) i Cyfrowy Nauczyciel Języka Angielskiego (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków). Autorka książki E-Learning akademicki. Perspektywa humanistyczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2018. W latach 2017-2018 trenerka w zakresie innowacyjnej dydaktyki akademickiej w na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Krakowie i w Akademii Górniczo-Hutniczej. Koordynatorka w opisanych wyżej projektach:  E-Edukacja na Politechnice Krakowskiej i Innowacje w kształceniu przyszłych żeglarzy. 

EWA ZARZYCKA-PISKORZ 

Sekretarz zarządu Fundacji Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm

Praktyk nauczania języka angielskiego. Używa wielu aplikacji online, żeby odświeżyć i przewietrzyć tradycyjny model nauczania. Lubi dzielić się swoimi odkryciami nie tylko ze studentami, ale także ze swoimi koleżankami i kolegami w pracy. Przeprowadziła wiele warsztatów z użycia aplikacji online.  

Jej zainteresowania dotyczą zastosowania gamifikacji w nauczaniu. Stworzyła zgamifikowane zajęcia online dla uczniów szkół średnich województwa małopolskiego z zakresu języka angielskiego zawodowego w ramach projektu “Małopolska Chmura Edukacyjna”; jest też autorką zgamifikowanego modułu kształcenia Academic English na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W swoim dorobku trenerskim ma warsztaty z gamifikacji w edukacji dla pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

ANNA WARDA-RITZEN

PCG Academia

Pracuje w PCG Academia na stanowisku Konsultanta ds. Kształcenia Online. Specjalizuje się w rozwiązaniach służących do zdalnego nauczania i elektronicznego egzaminowania dostarczanych przez firmy Blackboard, Open LMS oraz Inspera. Pracując w różnych sektorach, w Polsce i w Holandii, zdobyła szeroką wiedzę na temat analizy biznesowej w IT oraz procesu wdrażania rozwiązań informatycznych. Swoją pasję odkryła jednak w obszarze  IT w edukacji, w związku z czym stale pogłębia wiedzę na temat technologii wykorzystywanych w kształceniu online i chętnie się nią dzieli.

Patronaty honorowe

Organizatorzy

Partnerzy technologiczni

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

+48 660 926 308 - Support

biuro@akademia-elearningu.pl

Obsługa uczestników
Aleksandra Dudasz - +48 789 356 228

Opieka nad prelegentami
Beata Strycharz - +48 784 659 585

Patronaty
Krzysztof Pszczółka - +48 508 168 523

Partnerzy i sponsorzy
Monika Firlej-Balik - +48 600 426 025

Faktury i rozliczenia
Paweł Domino - +48 660 926 308

Organizator główny:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków
ul. Warszawska 24